Fördelar med diagonalplog

När man diskuterar inköp av snöplog överväger man de olika typernas styrkor och svagheter. Fördelningen på marknaden är ungefär 85% vikplog och 15% diagonalplog. Men detta betyder nödvändigtvis inte att diagonalplogen är ”sämre”, utan snarare kanske inte lika mångsidig som vikplogen. därför skall vi kort berätta om diagonalplogens främsta styrkor och varför man ändå skall överväga detta i sitt köp. Till diagonalplogens styrkor hör det att den är förhållandevis billig i jämförelse med exempelvis vikplogen. Utöver detta är de också kända för att hålla bättre på sikt än vikplogen. Den vanliga diagonalplogen använder också mindre hydraulik vilken gör den mer mångsidig till vilken maskin / lastare / traktor den skall kopplas till. Diagonalplogen duger därför väldigt bra till vanlig vägplognin trots att den är mindre avancerad än exempelvis vikplogen. Många  entreprenörer, lantbrukare och kommuner väljer att fördela antalet vikplogar och diagonalplogar så dem kan välja efter vilken typ utav snöröjning som skall utföras.

 

Diagonalplog av kvalité

Utöver ovanstående text när du väljer rätt snöplog finns det ännu ett kriterium som bör uppfyllas för att göra ett bra köp av snöplog. Det är att känt fabrikat är att föredra. Detta betyder nödvändigtvis inte att köpa snöplog ifrån de ”största” leverantörerna är det bästa, men kolla hellre upp varumärke och leverantör två gånger för att vara på den säkra sidan att du får valuta för pengarna. Och kom ihåg – en billig snöplog är sällan en bra snöplog. Vi rekommenderar att hellre lägga några kronor till och få rejäl och hållbar kvalité än att köpa en billig snöplog som bara kommer krångla. Så för att slippa krångel – Köp ifrån en snöplogs leverantör med god renommé såsom Ystadmaskiner som säljer välbeprövade vikplogar och diagonalplogar sedan en längre tid.

Bilder på snöplogar

Se nedan bilder på snöplogar. här är ett urval med vikplogar, snöslunga och diagonalplog / snöblad. Klicka på respektive bild för att förstora vyn och se detaljer. Tänk på att samtliga snöplogar och produkter på bilderna finns i flera olika utförande och storlekar och kan därför vara dimensionerade på annorlunda sätt för dig eller på en annan lastare / traktor än de som är monterade nedan visas nedan. 

Snöplogars / Snöbladets olika välvning

Ytterligare en sak att tänka på vid köp av en snöplog är välvningen på snöbladet. skall snöplogen användas mycket på vägar med förhållandevis normalt vägunderlag och vägbredd kan man använda ett mer välvt snöblad än om snöplogen skall användas vid ett industriområde eller en parkeringsplats med begränsat utrymme. Ett snöblad som är mindre välvt gör att du lättare kommer åt kanter och kan köra en mer detaljerad snöröjning.

Snöplogens historia

Snöplogen har sedan många år används för att föra undan snö ur vägbanan, något vi idag kallar för snöröjning. de äldre snöplogarna som användes vart kilformade med bräder imellan för att hålla, då de ofta drogs tungt när de packade snön eftersom de drogs med häst och vagn. På senare år är snöplogar tillverkade i metall och monterade på lastbil, traktor, atv eller andra typer av maskiner. Vill ni lästa mer om snöplogens historia så rekommenderar vi att besöka Runeberg eller Wikipedia för mer information.